Pobyt ve tmě - terapie tmou

Léčebný pobyt pro zklidnění mysli a nalezení nových vizí. Terapeutická podpora.

Terapie tmou je bezpochyby intenzivní a nevšední zkušenost. Je metodou senzorické deprivace, kdy absence vnějších rušivých vlivů umožňuje obrátit pozornost na vnitřní témata.  Nabízí terapeutické a osobní růstové možnosti. Poskytuje prostor pro hlubokou a nerušenou introspekci, sebepoznání, sebepřijetí a smysluplné nasměrování.

 

Podzimní pobyty 2021 obsazeny

Srdečně děkujeme všem příznivcům za podporu.

Našim klientům přejeme, aby jejich vzpomínka na Tmu zůstávala živá a připomínala poklad, který si z ní odnesly.

Jarní pobyty ve tmě z důvodů jiných projektů rušíme.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat 🙂

 

Terapeutická podpora

Přítomnost zkušeného terapeuta může mít pro Vás v průběhu pobytu zásadní význam. Takový průvodce Vám pomůže lépe překonat případné krize a tím Vám umožní využít potenciál terapie tmou na maximum.

Senzorická deprivace

Plně respektujeme princip senzorické deprivace. Tmu a ticho považujeme za kvalitní nástroj. Ctíme neutralitu a jako průvodci do procesu nevnášíme žádné duchovní směry ani techniky.

Jsme Vám nablízku

V případě potřeby můžete pomocí komunikačního zařízení přivolat terapeuta kdykoliv, nezávisle na běžném režimu, kdy k Vám průvodce přichází jednou denně.

Kdy jít na pobyt ve tmě?

 • když už nezvládáme vysoké pracovní tempo
 • když chceme opustit stres a hluk velkoměsta
 • když nám způsob našeho žití přestává dávat smysl
 • když se cítíme prázdní, v depresi a vyhořelí
 • když ztrácíme radost ze života
 • když přestáváme vnímat sami sebe
 • když žijeme spíše životy druhých než ten vlastní
 • když konáme pod tlakem neodkladného a na důležité nezbývá čas
 • když náš život ovládají negativní programy v naší mysli
 • když se cítíme ohroženi, zahnáni do kouta
 • když pociťujeme konflikt vnitřních hodnot
 • když procházíme těžkou životní situací
 • když nám chybí ticho, klid a harmonie
 • když chceme zažít minimum vnějších a hojnost vnitřních podnětů
 • nebo jenom toužíme poznat tmu a své zatím nepoznané části

Pobytem ve tmě můžete získat:

 • zklidnění, odpočinek, relaxace, načerpání energie
 • vyspíte se do růžova, v našem případě spíše do světla
 • získáte nadhled, budete snadněji nacházet řešení a postupy
 • uvědomíte si své programy a nastavení, které Vám brání žít šťastný a spokojený život
 • pochopíte deformaci svých běžných pocitů i myšlení
 • upraví se Vám žebříček hodnot, snadněji rozlišíte, co je pro Váš život nejdůležitější
 • posílí se trpělivost a schopnost zvládat stresové situace
 • překonáte pocit vyhoření, získáte inspiraci, objevíte nové vize
 • prohloubíte své schopnosti a talent
 • možná také získáte nezvyklé duševní, energetické i spirituální zkušenosti
 • najdete cestu k vlastním potřebám, zvýšíte sebevědomí
 • zlepšení smyslů, vnímání okolního světa
 • zažijete vyšší úroveň vědomí a poznání
 • upevnění zdraví, zvýšení imunity, zmírnění rizika civilizačních onemocnění
 • doplní se Vám hladina melatoninu, dochází k optimalizaci spánkového schématu
 • úpravu metabolismu a dosažení ideální váhy

Proč podstoupit pobyt ve tmě právě u nás?

Přednost našeho zařízení vidíme v přítomnosti zkušeného terapeuta. Při běžných terapeutických sezeních jsme viděli a slyšeli mnoho, dovolím si tvrdit, že nás již jen tak něco nezaskočí.

Rozhovor s průvodcem (terapeutem) může mít pro Vás v průběhu pobytu zásadní význam. Pomůže Vám překonat obavy a strachy, podpoří Vás ve Vašem úsilí, předá zkušenosti…

Při pobytu ve tmě máte k dispozici komunikační zařízení, pomocí kterého můžete kdykoliv terapeuta přivolat a situaci probrat. Terapeut je tu pro Váš zisk a co nejlepší výsledek pobytu ve tmě.

V běžném režimu za Vámi přicházíme jednou za den. Přineseme jídlo a zjistíme, zda máte nějaká přání, potřeby nebo dotazy. Pokud nic nepotřebujete, v tichosti odcházíme, abychom Váš terapeutický proces rušili co nejméně.

Kdy na terapii tmou nechodit

Terapie tmou je vhodná pro motivované jedince, kteří aktivně vyhledávají nové zkušenosti. Jako každá jiná metoda má své limity a není vhodná pro každého.

Kontraindikací jsou:

 • strach z uzavřených prostor, fobie ze tmy
 • máte psychické onemocnění
 • jste závislý na psychofarmakách, alkoholu, nikotinu, případně drogách
 • máte závažné alergie, problém s příjmem potravy
 • jste těhotná
 • trpíte některým závažným onemocněním
 • nesouhlasíte s dalšími podmínkami

Pokud chcete ve svém životě něco změnit a terapie tmou pro Vás není vhodná, je možné využít jiné metody - koučink, mentoring, terapii, vyhledat literaturu, přednášky a motivační videa na téma osobního rozvoje a psychické pohody.